پیشنهادات

مشتری گرامی شرکت داده پردازان نوین اهداف جهت ارج نهادن به پیشنهادهای شما و بهبود مستمر محصولات خویش بر پایه ی نظرات شما مشتریان گرامی، نیازمند دریافت نظرات شما جهت برآورده سازی انتظارات شما میباشد.

بنابراین خواهشمند است، هرگونه پیشنهادی که به نظر شما میتواند باعث بهبودی در محصولات و خدمات دپنا شود با ما در میان بگذارید.