wait لطفا صبر کنید
صفحه اصلی  » مقالات
1395/12/08
9905
00

معماری سرویس گر (SOA)

معماری سرویس گرا رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده است که کارکردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می کند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند

معماری نرم افزار چیست؟

معماری نرم افزاری یک برنامه یا یک سیستم، ساختار آن سیستم که شامل اجزای نرم افزاری(Software Component)، ویژگی های بیرونی قابل مشاهده از  این اجزای و ارتباط بین آنها می باشد(Bass, Clements& Kazman)

برای نرم افزارها الگوها و سبک های معماری(Software Architecture Style) متفاوتی وجود دارد. در حال حاضر سیستم های نرم افزاری به صورت سیستم هایی توزیع شده هستند و برای این سیستمهای توزیع شده دو نوع مدل وجود دارد:

1- مدل مبتنی بر فراخوانی(Call-Based) یا الگوی درخواست/پاسخ(Request/Response) برای این مدل الگوهای معماری زیر وجود دارد:

الگوی شی گرا(Object Oriented)

الگوی  منبع گرا (Resource Oriented)

الگوی سرویس گرا(Service Oriented)

2- مدل انتقال پیام(Message Passing) برای این مدل الگوهای معماری زیر وجود دارد:

الگوی سرویس گرا(Service Oriented)

 

در این گفتار در خصوص اهمیت معماری سرویس گرا پرداخته می شود.
معماری سرویس گرا رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده است که کارکردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می کند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم برای ساخت سرویس های جدید مورد استفاده قرار می گیرند، این رهیافت برای یکپارچه سازی فناوری ها در محیطی که انواع مختلفی از سکوهای نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد ایده آل است.

1-    خواص معماری سرویس گرا
2-    استفاده از استانداردهای مستقل از فناوری و مورد توافق برای ارائه مولفه های نرم افزاری تحت قالب سرویس

3-    معرفی کننده یک روش مشخص و مورد توافق برای تعریف و ارتباط بین مولفه های نرم افزاری

4-    مولفه های نرم افزاری منفرد می توانند در ساخت دیگر نرم افزارها استفاده شوند
5-    تقویت رهیافت تولید با ترکیب ویژگی های مثبت دو رهیافت شی گرا، مبتنی بر مولفه و توسعه مبتنی بر تکرار و تکامل برای ساخت نرم افزارها به جای توسعه و پیاده سازی آنها
6-    می تواند به نرم افزاهای خارج سازمانی نیز مانند انواع داخلی آن متصل شوند.

7-    افزایش سطح Abstraction و Modularity    Loose coupling
8-    استاندارد سازی و یکپارچگی سکوها و زیر ساخت های فناوری در درون سازمان
9-    بهبود تعامل پذیری بین سازمانی(Standardized connectivity)
10-    استفاده مجدد و انعطاف پذیری سرویس های اطلاعاتی


شرکت داده پردازان نوین اهداف(دپنا) آماده ارائه خدمات مشاوره و راه اندازی این معماری در سازمان ها و مراکز و پیاده سازی سامانه های مبتنی بر این معماری می باشد

Parameter:177!model&45 -LayoutId:45 LayoutNameالگوی کل

تماس با ما

ایمـیل : I N F O @ D E P N A . C O M
شکایات : complaints @ depna .com
 دفتر تهران : خیابان کارگر شمالی - بعد از مسجد النبی - خیابان ابراهیمی (17) - پلاک 140
تلفن:88019001-021
 دفتر قم : خیابان 45 متری صدوقی - 20 متری فجر - خیابان دانش - کوی 14 - پلاک 10
تلفن:32906868-025